dcsimg

Cyptotrama

provided by wikipedia EN

Cyptotrama is a genus of mushrooms in the family Physalacriaceae.[1]

Species

References

  1. ^ a b Moreau P-A, Vila J, Aime MC, Antonín V, Horak E, Pérez-Butrón JL, Richard F, Urban A, Welti S, Vizzini A (2015). "Cibaomyces and Cyptotrama, two new genera for Europe, and an emendation of Rhizomarasmius (Basidiomycota, Physalacriaceae)". Mycological Progress. 14 (2). doi:10.1007/s11557-015-1024-4. S2CID 14276031.
 title=
license
cc-by-sa-3.0
copyright
Wikipedia authors and editors
original
visit source
partner site
wikipedia EN

Cyptotrama: Brief Summary

provided by wikipedia EN

Cyptotrama is a genus of mushrooms in the family Physalacriaceae.

license
cc-by-sa-3.0
copyright
Wikipedia authors and editors
original
visit source
partner site
wikipedia EN

Cyptotrama ( Spanish; Castilian )

provided by wikipedia ES

Cyptotrama es un género de fungi de la familia de setas Physalacriaceae.

Especies

 title=
license
cc-by-sa-3.0
copyright
Autores y editores de Wikipedia
original
visit source
partner site
wikipedia ES

Cyptotrama: Brief Summary ( Spanish; Castilian )

provided by wikipedia ES

Cyptotrama es un género de fungi de la familia de setas Physalacriaceae.

license
cc-by-sa-3.0
copyright
Autores y editores de Wikipedia
original
visit source
partner site
wikipedia ES

Cyptotrama ( Vietnamese )

provided by wikipedia VI

Cyptotrama là một chi nấm trong họ Physalacriaceae.

Loài

Tham khảo

Liên kết ngoài


Hình tượng sơ khai Bài viết liên quan đến bộ nấm Agaricales này vẫn còn sơ khai. Bạn có thể giúp Wikipedia bằng cách mở rộng nội dung để bài được hoàn chỉnh hơn.
license
cc-by-sa-3.0
copyright
Wikipedia tác giả và biên tập viên
original
visit source
partner site
wikipedia VI

Cyptotrama: Brief Summary ( Vietnamese )

provided by wikipedia VI

Cyptotrama là một chi nấm trong họ Physalacriaceae.

license
cc-by-sa-3.0
copyright
Wikipedia tác giả và biên tập viên
original
visit source
partner site
wikipedia VI