dcsimg

Eudaronia

provided by wikipedia EN

Eudaronia is a genus of sea snails, marine gastropod mollusks in the family Eudaroniidae within the superfamily Seguenzioidea.[1]

Species

Species within the genus Eudaronia include:

References

  1. ^ Eudaronia Cotton, 1945. Retrieved through: World Register of Marine Species on 7 January 2019.
  2. ^ Eudaronia aperta (Sykes, 1925). Retrieved through: World Register of Marine Species on 21 April 2010.
  • Gründel, J. (2000). Archaeogastropoda aus dem Dogger Norddeutschlands und des nordwestlichen Polens. Berliner Geowissenschaftliche Abhandlungen. Reihe E 34, 205–253
  • Spencer, H.; Marshall. B. (2009). All Mollusca except Opisthobranchia. In: Gordon, D. (Ed.) (2009). New Zealand Inventory of Biodiversity. Volume One: Kingdom Animalia. 584 pp
  • Kano Y., Chikyu, E. & Warén, A. (2009) Morphological, ecological and molecular characterization of the enigmatic planispiral snail genus Adeuomphalus (Vetigastropoda: Seguenzioidea). Journal of Molluscan Studies, 75:397-418

license
cc-by-sa-3.0
copyright
Wikipedia authors and editors
original
visit source
partner site
wikipedia EN

Eudaronia: Brief Summary

provided by wikipedia EN
license
cc-by-sa-3.0
copyright
Wikipedia authors and editors
original
visit source
partner site
wikipedia EN

Eudaronia ( Vietnamese )

provided by wikipedia VI

Eudaronia là một chi ốc biển, là động vật thân mềm chân bụng sống ở biển trong họ Turbinidae.[1]

Các loài

Các loài trong chi Eudaronia gồm có:

Chú thích

  1. ^ Eudaronia Cotton, 1945. World Register of Marine Species, truy cập 21 tháng 4 năm 2010.
  2. ^ Eudaronia aperta (Sykes, 1925). World Register of Marine Species, truy cập 21 tháng 4 năm 2010.

Tham khảo


Hình tượng sơ khai Bài viết liên quan đến họ Ốc xà cừ (Turbinidae) này vẫn còn sơ khai. Bạn có thể giúp Wikipedia bằng cách mở rộng nội dung để bài được hoàn chỉnh hơn.
license
cc-by-sa-3.0
copyright
Wikipedia tác giả và biên tập viên
original
visit source
partner site
wikipedia VI

Eudaronia: Brief Summary ( Vietnamese )

provided by wikipedia VI

Eudaronia là một chi ốc biển, là động vật thân mềm chân bụng sống ở biển trong họ Turbinidae.

license
cc-by-sa-3.0
copyright
Wikipedia tác giả và biên tập viên
original
visit source
partner site
wikipedia VI