dcsimg

Distribution ( Spanish; Castilian )

provided by IABIN
III, IV
license
cc-by-nc-sa-3.0
copyright
Universidad de Santiago de Chile
author
Pablo Gutierrez
partner site
IABIN

Cruckshanksia macrantha ( Vietnamese )

provided by wikipedia VI

Cruckshanksia macrantha là một loài thực vật có hoa trong họ Thiến thảo. Loài này được Phil. mô tả khoa học đầu tiên năm 1864.[1]

Chú thích

  1. ^ The Plant List (2010). Cruckshanksia macrantha. Truy cập ngày 3 tháng 6 năm 2013.

Liên kết ngoài


Bài viết liên quan đến phân họ thực vật Rubioideae này vẫn còn sơ khai. Bạn có thể giúp Wikipedia bằng cách mở rộng nội dung để bài được hoàn chỉnh hơn.
license
cc-by-sa-3.0
copyright
Wikipedia tác giả và biên tập viên
original
visit source
partner site
wikipedia VI

Cruckshanksia macrantha: Brief Summary ( Vietnamese )

provided by wikipedia VI

Cruckshanksia macrantha là một loài thực vật có hoa trong họ Thiến thảo. Loài này được Phil. mô tả khoa học đầu tiên năm 1864.

license
cc-by-sa-3.0
copyright
Wikipedia tác giả và biên tập viên
original
visit source
partner site
wikipedia VI