dcsimg

Distribution ( Spanish; Castilian )

provided by IABIN
Chile Central
license
cc-by-nc-sa-3.0
copyright
Universidad de Santiago de Chile
author
Pablo Gutierrez
partner site
IABIN

Chuquiraga kuschelii ( Vietnamese )

provided by wikipedia VI

Chuquiraga kuschelii là một loài thực vật có hoa trong họ Cúc. Loài này được Acevedo mô tả khoa học đầu tiên năm 1949.[1]

Chú thích

  1. ^ The Plant List (2010). Chuquiraga kuschelii. Truy cập ngày 4 tháng 6 năm 2013.

Liên kết ngoài

 src= Wikimedia Commons có thư viện hình ảnh và phương tiện truyền tải về Chuquiraga kuschelii  src= Wikispecies có thông tin sinh học về Chuquiraga kuschelii


Hình tượng sơ khai Bài viết liên quan đến Họ Cúc (Asteraceae) này vẫn còn sơ khai. Bạn có thể giúp Wikipedia bằng cách mở rộng nội dung để bài được hoàn chỉnh hơn.
license
cc-by-sa-3.0
copyright
Wikipedia tác giả và biên tập viên
original
visit source
partner site
wikipedia VI

Chuquiraga kuschelii: Brief Summary ( Vietnamese )

provided by wikipedia VI

Chuquiraga kuschelii là một loài thực vật có hoa trong họ Cúc. Loài này được Acevedo mô tả khoa học đầu tiên năm 1949.

license
cc-by-sa-3.0
copyright
Wikipedia tác giả và biên tập viên
original
visit source
partner site
wikipedia VI