dcsimg

Description

provided by eFloras
Herbs, perennial, 15-20 cm tall. Roots numerous, thick, woody. Stems much branched, tender. Leaves with 2 leaflets; petiole equal to or shorter than leaflets, with linear wings; leaflet blades oblong to oblanceolate, 1.5-2.5 cm × 5-6 mm, thin, apex obtuse. Flowers axillary, solitary or paired. Pedicel 1-1.5 cm. Sepals 5, unequal, 0.7-1.5 cm. Petals 5, ovate, 4-5 mm. Stamens 1-1.2 cm, obviously longer than petals; appendages dissected. Capsule cylindric to oblong, 10-16 × ca. 5 mm, with 5 ridges, apex obtuse. Seeds reniform, ca. 3 × 1.5-2 mm. Fl. May-Jun, fr. Jul.
license
cc-by-nc-sa-3.0
copyright
Missouri Botanical Garden, 4344 Shaw Boulevard, St. Louis, MO, 63110 USA
bibliographic citation
Flora of China Vol. 11: 46, 47 in eFloras.org, Missouri Botanical Garden. Accessed Nov 12, 2008.
source
Flora of China @ eFloras.org
editor
Wu Zhengyi, Peter H. Raven & Hong Deyuan
project
eFloras.org
original
visit source
partner site
eFloras

Habitat & Distribution

provided by eFloras
Slopes, valleys in deserts. W Gansu, Xinjiang [Kazakhstan, Mongolia].
license
cc-by-nc-sa-3.0
copyright
Missouri Botanical Garden, 4344 Shaw Boulevard, St. Louis, MO, 63110 USA
bibliographic citation
Flora of China Vol. 11: 46, 47 in eFloras.org, Missouri Botanical Garden. Accessed Nov 12, 2008.
source
Flora of China @ eFloras.org
editor
Wu Zhengyi, Peter H. Raven & Hong Deyuan
project
eFloras.org
original
visit source
partner site
eFloras

Synonym

provided by eFloras
Zygophyllum fabago Linnaeus subsp. brachypterum (Karelin & Kirilov) Popov.
license
cc-by-nc-sa-3.0
copyright
Missouri Botanical Garden, 4344 Shaw Boulevard, St. Louis, MO, 63110 USA
bibliographic citation
Flora of China Vol. 11: 46, 47 in eFloras.org, Missouri Botanical Garden. Accessed Nov 12, 2008.
source
Flora of China @ eFloras.org
editor
Wu Zhengyi, Peter H. Raven & Hong Deyuan
project
eFloras.org
original
visit source
partner site
eFloras

Zygophyllum brachypterum ( Vietnamese )

provided by wikipedia VI

Zygophyllum brachypterum là một loài thực vật có hoa trong họ Zygophyllaceae. Loài này được Kar. & Kir. miêu tả khoa học đầu tiên năm 1841.[1]

Chú thích

  1. ^ The Plant List (2010). Zygophyllum brachypterum. Truy cập ngày 17 tháng 9 năm 2013.

Liên kết ngoài


Hình tượng sơ khai Bài viết chủ đề bộ Bá vương này vẫn còn sơ khai. Bạn có thể giúp Wikipedia bằng cách mở rộng nội dung để bài được hoàn chỉnh hơn.
license
cc-by-sa-3.0
copyright
Wikipedia tác giả và biên tập viên
original
visit source
partner site
wikipedia VI

Zygophyllum brachypterum: Brief Summary ( Vietnamese )

provided by wikipedia VI

Zygophyllum brachypterum là một loài thực vật có hoa trong họ Zygophyllaceae. Loài này được Kar. & Kir. miêu tả khoa học đầu tiên năm 1841.

license
cc-by-sa-3.0
copyright
Wikipedia tác giả và biên tập viên
original
visit source
partner site
wikipedia VI

细茎驼蹄瓣 ( Chinese )

provided by wikipedia 中文维基百科
二名法 Zygophyllum brachypterum
Kar. et Kir.

细茎驼蹄瓣学名Zygophyllum brachypterum)为蒺藜科驼蹄瓣属的植物。分布在蒙古中亚以及中国大陆新疆等地,生长于海拔70米至1,100米的地区,多生在荒漠地带山坡下部和河谷,目前尚未由人工引种栽培。

别名

细茎霸王(中国沙漠植物志)

参考文献

  • 昆明植物研究所. 细茎驼蹄瓣. 《中国高等植物数据库全库》. 中国科学院微生物研究所. [2009-02-25]. (原始内容存档于2016-03-05).
小作品圖示这是一篇與植物相關的小作品。你可以通过编辑或修订扩充其内容。
 title=
license
cc-by-sa-3.0
copyright
维基百科作者和编辑

细茎驼蹄瓣: Brief Summary ( Chinese )

provided by wikipedia 中文维基百科

细茎驼蹄瓣(学名:Zygophyllum brachypterum)为蒺藜科驼蹄瓣属的植物。分布在蒙古中亚以及中国大陆新疆等地,生长于海拔70米至1,100米的地区,多生在荒漠地带山坡下部和河谷,目前尚未由人工引种栽培。

license
cc-by-sa-3.0
copyright
维基百科作者和编辑