dcsimg

Synapsidy ( Slovak )

provided by wikipedia SK
 src=
Archaeothyris, jedna z najstarších známych synapsíd.

Synapsidy (muž. alebo žen. rod)[1][2][3] alebo [ak nezahŕňajú cicavce, tak aj:] cicavcovité plazy [4][5] (lat. Synapsida; väčšinou sú synonymá aj názvy zverojaštery a teriomorfné praplazy - pozri vysvetlenie v článku zverojaštery) sú taxón (obyčajne trieda) blanovcov (Amniota). Zahŕňa blanovce najviac príbuzné s cicavcami (a prípadne zahŕňa aj samotné cicavce).

Ojedinele sa synapsidy (ak zahŕňajú aj cicavce) označujú aj ako cicavce (Mammalia) v (naj)širšom zmysle. [6]

Vzťah k cicavcom

V niektorých (novších) deleniach synapsidy zahŕňajú aj cicavce. V iných deleniach cicavce nezahŕňajú a zahŕňajú teda len tzv. cicavcovité plazy, čo je iný (aj formálny) názov pre synapsidy definované tak, že nezahŕňajú cicavce; cicavce sa vyvinuli z cicavcovitých plazov. Inak povedané: Synapsidy v širšom zmysle pozostávajú z cicavicovitých plazov (čiže synapsíd v užšom zmysle) a cicavcov.

Vzťah k plazom

Či sa synapsidy považujú za plazy, závisí od zvolenej definície pojmu plazy (Reptilia). Ak sa plazy chápu (ako je to dnes pomerne bežné) len ako iný názov pre sauropsidy (Sauropsida), potom synapsidy nie sú plazy. Ak sa plazy chápu ako všetky blanovce (Amniota) okrem vtákov a cicavcov, potom sú synapsidy (okrem cicavcov) plazy. Ak sa plazy chápu ako synonymum blanovcov, potom sú synapsidy (vrátane či bez cicavcov) plazy. O tom pozri článok plazy.

Charakteristika

 src=
Lebka synapsidov.

Synapsidy sa vyznačujú jedným spánkovým otvorom a sklonom k diferencovaniu chrupu. Najstaršie synapsidy sú známe z vrchného karbónu. Najväčší rozmach dosiahli počas permu a začiatkom triasu, vo forme cicavcov aj v treťohorách a štvrtohorách.

Systematika

Súčasná systematika (stav cca. 2016) je takáto [7][8][9][10][11][12]:

trieda synapsidy (Synapsida):

Poznámky:

 • Vzťahy medzi taxónmi Caseasauria, Varanopidae, Ophiacodontidae a Sphenacomorpha sú sporné. Napríklad Benson 2012 (a podľa neho aj napr. Benton 2015) Caseasauria zaradil do jednej (nepomenovanej) skupiny spolu so Sphenacomorpha, kým starší autori a aj Brocklehurst et al. 2016 Caseasauria zaraďujú ako sesterský taxón všetkých ostatných synapsíd (a takto je to uvedené aj vyššie v tu zvolenom systéme).
 • pelykosaury/chrbtoštítovcotvaré (Pelycosauria) = všetky synapidy okrem terapsíd
 • Haptodontiformes = Sphenacomorpha + Ianthodon


Staršie sa (ako je už uvedené aj vyššie) všetky synapsidy okrem terapsíd označovali ako pelykosaury a okrem toho sa do synapsíd niekedy zahrňovali aj mesosaury [13] (=mnohozubcotvaré; lat. Mesosauria; dnes sa zaraďujú v systéme mimo synapsíd). Z toho potom vyplýval veľmi jednoduchý systém synapsíd [14][15]:

(pod)trieda synapsidy (Synapsida):

Poznámka: V súčasných systémoch synapsidy (presnejšie terapsidy, resp. cynodonty) zahŕňajú aj cicavce. V hlavnom systéme používanom v tejto wikipédii sa však cicavce nezaraďujú pod synapsidy, ale tradične, t.j. ako samostatná trieda mimo synapsíd.

Zdroje

 1. NORMAN, David; SIBBICK, John. Dinosaury. 1. vyd. Bratislava : Fortuna Print, 1993. 80 s. ISBN 80-7153-064-6. (preklad: M. Thurzo)
 2. Trias - začiatky dinosaurov (2.) [online]. paleogeoweb.blogspot.com, [cit. 2018-06-20]. Dostupné online.
 3. MAYR, Ernst. Čo je to evolúcia : [aktuálny pohľad na evolučnú biológiu]. 1. vyd. Bratislava : Kalligram, 2004. 411 s. ISBN 80-7149-662-6.
 4. HOLEC, P. Dinosaury malé hlavy, veľké telá, prečo vyhynuli?, (?)2004 [1]
 5. savcovití plazi. In: Malá československá encyklopedie 5. S. 534
 6. ROSYPAL, Stanislav. Nový přehled biologie. 1. vyd. Praha : Scientia, 2003. 797 s. ISBN 80-7183-268-5. S. 534 (autorom kapitoly je J. Zrzavý).
 7. Neil Brocklehurst, Robert Reisz, Vincent Fernandez, and Jörg Fröbisch (2016). "A Re-Description of 'Mycterosaurus' smithae, an Early Permian Eothyridid, and Its Impact on the Phylogeny of Pelycosaurian-Grade Synapsids". PLoS ONE [2]
 8. SCHINDLER, F. The basal Sphenacodontia – systematic revision and evolutionary implications. DISSERTATION zur Erlangung des akademischen Grades doctor rerum naturalium (Dr. rer. nat.), 2015 [3]
 9. BENTON, M. J. Vertebrate palaeontology. Fourth edition, 2015 ISBN 978-1-118-40755-4 S. 133 a Appendix
 10. Mikko's Phylogeny Archive [online]. helsinki.fi, [cit. 2018-06-22]. Dostupné online. (Poznámka: Autor má v hlavnom delení chybne pridelený názov Eupelycosauria)
 11. Benson 2012 (schéma) [online]. pterosaurheresies.files.wordpress.com, [cit. 2018-06-22]. Dostupné online.
 12. Synapsida [online]. tolweb.org, [cit. 2018-06-22]. Dostupné online.
 13. lepsiageografia.sk, [cit. 2018-06-22]. Dostupné online.
 14. MATOUŠEK, Branislav; TRNKA, A. Prehľad systému chordátov. Acta Facultatis paedagogicae Universitatis Tyrnaviensis : Series B - rerum naturalium (Trnava: Trnavská univerzita), 1997, čís. 1, s. 41-54. ISBN 80-88774-29-2.
 15. savcovití plazi. In: Malá československá encyklopedie 5 Pom – S. Praha: Academia, 1987. S. 534

Iné projekty

 • Spolupracuj na Commons Commons ponúka multimediálne súbory na tému Synapsidy
 • Spolupracuj na Wikidruhoch Wikidruhy ponúkajú informácie na tému Synapsidy
license
cc-by-sa-3.0
copyright
Autori a editori Wikipédie
original
visit source
partner site
wikipedia SK

Synapsidy: Brief Summary ( Slovak )

provided by wikipedia SK
 src= Archaeothyris, jedna z najstarších známych synapsíd. src= Cotylorhynchus (vzadu), Ophiacodon a Varanops. src= Moschops. src= Lystrosaurus.

Synapsidy (muž. alebo žen. rod) alebo [ak nezahŕňajú cicavce, tak aj:] cicavcovité plazy (lat. Synapsida; väčšinou sú synonymá aj názvy zverojaštery a teriomorfné praplazy - pozri vysvetlenie v článku zverojaštery) sú taxón (obyčajne trieda) blanovcov (Amniota). Zahŕňa blanovce najviac príbuzné s cicavcami (a prípadne zahŕňa aj samotné cicavce).

Ojedinele sa synapsidy (ak zahŕňajú aj cicavce) označujú aj ako cicavce (Mammalia) v (naj)širšom zmysle.

license
cc-by-sa-3.0
copyright
Autori a editori Wikipédie
original
visit source
partner site
wikipedia SK