dcsimg

Trebouxiophyceae ( Czech )

provided by wikipedia CZ

Trebouxiophyceae dříve Pleurastrophyceae je třída zelených řas.[1] Jsou jednobuněčné nebo vláknité s polysacharidovou buněčnou stěnou. Bičíkaté vegetativní stélky se vůbec nevyskytují. Rozmnožují se zpravidla nepohlavně zoosporami, někdy i pohlavně.[1] Žijí ve sladkých vodách, na zemi, aerofyticky nebo symbioticky v lišejnících.[1]

Systém

Tato třída se obvykle dělí na několik řádů. Systém ještě není ustálen:[1]

  • Chlorellales (Chlorely) – jednobuněčné kulaté řasy s jediným chloroplastem rozmnožující se autosporami[1]
  • Oocystales – jednobuněčné řasy s několika chloroplasty žijící jednotlivě nebo v koloniích ve zbytcích buněčných stěn.[1]
  • Prasiolales – obsahuje i druh Prasiola crispa s mnohobuněčnou stélkou tvaru drobných lístečků.[1]
  • Trebouxiales – jednobuněčné kulaté řasy s velkým hvězdicovitým chloroplastem rozmnožující se nepohlavně zoosporami někdy se účastnící symbiózy s lišejníky[1]
  • Microthamniales – někdy se tento řád neuvádí;[2] řasy s vláknitými často větvenými stélkami.[1]

Fylogeneze

Tato třída bez paleontologických záznamů byla ustanovena poměrně nedávno na základě molekulárně fylogenetických studií.[3] Počet rodů do ní zahrnovaných se rozrůstá.[3] Důležitými fylogenetickými znaky ilustrující její monofyletismus jsou znaky na bázi bičíků bičíkatých stádií a průběh mitozy. Bičíkový aparát má křížové uspořádání, bazální tělíska jsou antiparalelní (svírají úhel 108°) v CCW-konfiguraci (jsou pootočeny proti směru hodinových ručiček; toto pootočení mají také i druhy třídy Ulvophyceae nezávisle na Trebouxiophyceae).[1] Mitoza je uzavřená s metacentrickými vřeténkem (centrioly v metafázi migrují do metacentrické roviny).[1] Cytokineze probíhá za účasti fykoplastu.[1][3]

Reference

  1. a b c d e f g h i j k l KALINA, Tomáš; VÁŇA, Jiří. Sinice, řasy, houby, mechorosty a podobné organismy v současné biologii. Praha: Karolinum, 2005. 606 s. ISBN 80-246-1036-1.
  2. http://www.algaebase.org/browse/taxonomy/?id=4356
  3. a b c http://www.sinicearasy.cz/134/Trebouxiophyceae
license
cc-by-sa-3.0
copyright
Wikipedia autoři a editory
original
visit source
partner site
wikipedia CZ

Trebouxiophyceae: Brief Summary ( Czech )

provided by wikipedia CZ

Trebouxiophyceae dříve Pleurastrophyceae je třída zelených řas. Jsou jednobuněčné nebo vláknité s polysacharidovou buněčnou stěnou. Bičíkaté vegetativní stélky se vůbec nevyskytují. Rozmnožují se zpravidla nepohlavně zoosporami, někdy i pohlavně. Žijí ve sladkých vodách, na zemi, aerofyticky nebo symbioticky v lišejnících.

license
cc-by-sa-3.0
copyright
Wikipedia autoři a editory
original
visit source
partner site
wikipedia CZ