dcsimg

Pterygia crenulata

provided by wikipedia EN

Pterygia crenulata is a species of sea snail, a marine gastropod mollusk in the family Mitridae, the miters or miter snails.[1]

Description

Distribution

References

license
cc-by-sa-3.0
copyright
Wikipedia authors and editors
original
visit source
partner site
wikipedia EN

Pterygia crenulata: Brief Summary

provided by wikipedia EN

Pterygia crenulata is a species of sea snail, a marine gastropod mollusk in the family Mitridae, the miters or miter snails.

license
cc-by-sa-3.0
copyright
Wikipedia authors and editors
original
visit source
partner site
wikipedia EN

Pterygia crenulata ( Dutch; Flemish )

provided by wikipedia NL

Pterygia crenulata is een slakkensoort uit de familie van de Mitridae.[1] De wetenschappelijke naam van de soort is voor het eerst geldig gepubliceerd in 1791 door Gmelin.

Bronnen, noten en/of referenties
  1. Rosenberg, G. (2012). Pterygia crenulata (Gmelin, 1791). Geraadpleegd via: World Register of Marine Species op http://www.marinespecies.org/aphia.php?p=taxdetails&id=208616
Geplaatst op:
09-03-2013
Dit artikel is een beginnetje over biologie. U wordt uitgenodigd om op bewerken te klikken om uw kennis aan dit artikel toe te voegen. Beginnetje
license
cc-by-sa-3.0
copyright
Wikipedia-auteurs en -editors
original
visit source
partner site
wikipedia NL

Pterygia crenulata ( Vietnamese )

provided by wikipedia VI

Pterygia crenulata là một loài ốc biển, là động vật thân mềm chân bụng sống ở biển trong họ Mitridae, họ ốc méo miệng.[1]

Miêu tả

Phân bố

Chú thích

Tham khảo


Hình tượng sơ khai Bài viết về liên họ Muricoidea này vẫn còn sơ khai. Bạn có thể giúp Wikipedia bằng cách mở rộng nội dung để bài được hoàn chỉnh hơn.


license
cc-by-sa-3.0
copyright
Wikipedia tác giả và biên tập viên
original
visit source
partner site
wikipedia VI

Pterygia crenulata: Brief Summary ( Vietnamese )

provided by wikipedia VI

Pterygia crenulata là một loài ốc biển, là động vật thân mềm chân bụng sống ở biển trong họ Mitridae, họ ốc méo miệng.

license
cc-by-sa-3.0
copyright
Wikipedia tác giả và biên tập viên
original
visit source
partner site
wikipedia VI

弹头笔螺 ( Chinese )

provided by wikipedia 中文维基百科
二名法 Pterygia crenulata
(Gmelin, 1791)

弹头笔螺(学名:Pterygia crenulata),是新腹足目笔螺科芋笔螺属的一种。主要分布于印度尼西亚中国大陆台湾,常栖息在低潮线下。[1]

参考文献

  1. ^ 国际贝库:弹头笔螺. 台湾贝类资料库. [2009-08-11].
 title=
license
cc-by-sa-3.0
copyright
维基百科作者和编辑

弹头笔螺: Brief Summary ( Chinese )

provided by wikipedia 中文维基百科

弹头笔螺(学名:Pterygia crenulata),是新腹足目笔螺科芋笔螺属的一种。主要分布于印度尼西亚中国大陆台湾,常栖息在低潮线下。

license
cc-by-sa-3.0
copyright
维基百科作者和编辑