dcsimg

Qızılbalıqkimilər ( Azerbaijani )

provided by wikipedia AZ

Qızılbalıqkimilər (lat.Salmoniformes) dəstəsi.

Bu dəstə siyənəyəbənzər əcdaddan başlanğıc götürüb.Uzunluğu 2,5 sm-dən 1,5 m-ə qədərdir.Üzgəcləri tikansızdır.Pulcuqları xırda olub bədən üzərində sıx yerləşmişdir.Bunların quyruq gövdəsi üzərində vəzifəsi aydın olmayan kiçik piy üzgəci olur.Yan xətt orqanı bütöv və ya yarımçıqdır.Skeletdə qığırdaq çoxdur.Geniş yayılıb,şimal və cənub yarımkürələrin soyuq və mötədil sularında yaşayırlar.Dəstəni 8-9 dəstəaltına ,20-30 fəsiləyə bölərək təxminən 400 növü olduğunu qeyd edirlər.Həm tədris,həm də praktiki baxımdan aşağıdakı fəsilələr diqqəti cəlb edir :qızılbalıqlar,,osmeridilər,salanksovilər,gümüşlər,batilaqovilər.Xəzərdə qızılbalıqkimilər fəsiləsinin növləri yaşayır.[1]

Təsnifatı


Ədəbiyyat

  1. Azərbaycan Heyvanlar aləmi III cild.Bakı,Elm 2004,səh83
  2. H.S.Abbasov,R.V.Hacıyev İxtiologiya.Bakı,2007,səh180

İstinadlar

  1. Azərbaycan Heyvanlar aləmi III cild.Bakı,Elm 2004,səh83
license
cc-by-sa-3.0
copyright
Vikipediya müəllifləri və redaktorları
original
visit source
partner site
wikipedia AZ

Qızılbalıqkimilər: Brief Summary ( Azerbaijani )

provided by wikipedia AZ

Qızılbalıqkimilər (lat.Salmoniformes) dəstəsi.

Bu dəstə siyənəyəbənzər əcdaddan başlanğıc götürüb.Uzunluğu 2,5 sm-dən 1,5 m-ə qədərdir.Üzgəcləri tikansızdır.Pulcuqları xırda olub bədən üzərində sıx yerləşmişdir.Bunların quyruq gövdəsi üzərində vəzifəsi aydın olmayan kiçik piy üzgəci olur.Yan xətt orqanı bütöv və ya yarımçıqdır.Skeletdə qığırdaq çoxdur.Geniş yayılıb,şimal və cənub yarımkürələrin soyuq və mötədil sularında yaşayırlar.Dəstəni 8-9 dəstəaltına ,20-30 fəsiləyə bölərək təxminən 400 növü olduğunu qeyd edirlər.Həm tədris,həm də praktiki baxımdan aşağıdakı fəsilələr diqqəti cəlb edir :qızılbalıqlar,,osmeridilər,salanksovilər,gümüşlər,batilaqovilər.Xəzərdə qızılbalıqkimilər fəsiləsinin növləri yaşayır.

license
cc-by-sa-3.0
copyright
Vikipediya müəllifləri və redaktorları
original
visit source
partner site
wikipedia AZ