dcsimg

Phyllostylon

provided by wikipedia EN

Phyllostylon is a genus of plant in family Ulmaceae.

Species include:

 title=
license
cc-by-sa-3.0
copyright
Wikipedia authors and editors
original
visit source
partner site
wikipedia EN

Phyllostylon ( Spanish; Castilian )

provided by wikipedia ES

Phyllostylon es un género botánico con 3 especies de plantas de flores perteneciente a la familia Ulmaceae.

Especies seleccionadas

 title=
license
cc-by-sa-3.0
copyright
Autores y editores de Wikipedia
original
visit source
partner site
wikipedia ES

Phyllostylon: Brief Summary ( Spanish; Castilian )

provided by wikipedia ES

Phyllostylon es un género botánico con 3 especies de plantas de flores perteneciente a la familia Ulmaceae.

license
cc-by-sa-3.0
copyright
Autores y editores de Wikipedia
original
visit source
partner site
wikipedia ES

Phyllostylon ( Portuguese )

provided by wikipedia PT

Phyllostylon é um género botânico pertencente à família Ulmaceae[1]. Foi descrito pela primeira vez por Guilherme Schüch de Capanema, ou Barão de Capanema, sendo o 3° gênero desta família no momento da sua descrição, em 1851.

  1. «Phyllostylon — World Flora Online». www.worldfloraonline.org. Consultado em 19 de agosto de 2020
 title=
license
cc-by-sa-3.0
copyright
Autores e editores de Wikipedia
original
visit source
partner site
wikipedia PT

Phyllostylon: Brief Summary ( Portuguese )

provided by wikipedia PT

Phyllostylon é um género botânico pertencente à família Ulmaceae. Foi descrito pela primeira vez por Guilherme Schüch de Capanema, ou Barão de Capanema, sendo o 3° gênero desta família no momento da sua descrição, em 1851.

«Phyllostylon — World Flora Online». www.worldfloraonline.org. Consultado em 19 de agosto de 2020  title=
license
cc-by-sa-3.0
copyright
Autores e editores de Wikipedia
original
visit source
partner site
wikipedia PT

Phyllostylon ( Vietnamese )

provided by wikipedia VI

Phyllostylon là một chi thực vật thuộc họ Ulmaceae.

Bao gồm các loài:

Tham khảo

Liên kết ngoài

 src= Phương tiện liên quan tới Phyllostylon tại Wikimedia Commons


Hình tượng sơ khai Bài viết liên quan đến bộ Hoa hồng này vẫn còn sơ khai. Bạn có thể giúp Wikipedia bằng cách mở rộng nội dung để bài được hoàn chỉnh hơn.
license
cc-by-sa-3.0
copyright
Wikipedia tác giả và biên tập viên
original
visit source
partner site
wikipedia VI

Phyllostylon: Brief Summary ( Vietnamese )

provided by wikipedia VI

Phyllostylon là một chi thực vật thuộc họ Ulmaceae.

Bao gồm các loài:

Phyllostylon orthopterum, Hallier Phyllostylon rhamnoides
license
cc-by-sa-3.0
copyright
Wikipedia tác giả và biên tập viên
original
visit source
partner site
wikipedia VI