dcsimg
Creatures » » Plants » » Polypodiopsida » » Marsh Fern Family »

Cyclogramma maguanensis Ching ex Shing

Cyclogramma maguanensis ( Vietnamese )

provided by wikipedia VI

Cyclogramma maguanensis là một loài thực vật có mạch trong họ Thelypteridaceae. Loài này được Ching ex K.H. Shing mô tả khoa học đầu tiên năm 1999.[1]

Chú thích

  1. ^ The Plant List (2010). Cyclogramma maguanensis. Truy cập ngày 3 tháng 6 năm 2013.

Tham khảo


Bài viết liên quan đến họ dương xỉ Thelypteridaceae này vẫn còn sơ khai. Bạn có thể giúp Wikipedia bằng cách mở rộng nội dung để bài được hoàn chỉnh hơn.
license
cc-by-sa-3.0
copyright
Wikipedia tác giả và biên tập viên
original
visit source
partner site
wikipedia VI

Cyclogramma maguanensis: Brief Summary ( Vietnamese )

provided by wikipedia VI

Cyclogramma maguanensis là một loài thực vật có mạch trong họ Thelypteridaceae. Loài này được Ching ex K.H. Shing mô tả khoa học đầu tiên năm 1999.

license
cc-by-sa-3.0
copyright
Wikipedia tác giả và biên tập viên
original
visit source
partner site
wikipedia VI

马关钩毛蕨 ( Chinese )

provided by wikipedia 中文维基百科
二名法 Cyclogramma maguanensis

马关钩毛蕨学名Cyclogramma maguanensis),为金星蕨科钩毛蕨属下的一个植物种。[1]

参考资料

  1. ^ 马关钩毛蕨 Cyclogramma maguanensis Ching ex Shing. 中国植物物种信息数据库. [2013-01-15].


小作品圖示这是一篇與植物相關的小作品。你可以通过编辑或修订扩充其内容。
 title=
license
cc-by-sa-3.0
copyright
维基百科作者和编辑

马关钩毛蕨: Brief Summary ( Chinese )

provided by wikipedia 中文维基百科

马关钩毛蕨(学名:Cyclogramma maguanensis),为金星蕨科钩毛蕨属下的一个植物种。

license
cc-by-sa-3.0
copyright
维基百科作者和编辑