dcsimg
Image of Acantharia
Unresolved name

Pezizomycotina

Pezizomycotina ( Vietnamese )

provided by wikipedia VI

Pezizomycotina là một phân ngành của ngành Ascomycota (những loài nấm với nang). Phân ngành này ít nhiều tương đương với Euascomycota.[2] Những loài nấm này sinh sản bằng cách phân đôi hơn là nảy chồi, Pezizomycotina gồm tất cả những nấm nang có quả thể nhìn thấy được bằng mắt thường (trừ chi Neolecta thuộc Taphrinomycotina).

Paleopyrenomycites có niên đại vào thời kỳ Devon sớm là thành viên hóa thạch cổ nhất được biết đến của Pezizomycotina, mặc dù vị trí của nó trong phân ngành này chưa rõ ràng.[3]

Chú thích

  1. ^ Eriksson, O.E. & K. Winka (1997). “Supraordinal taxa of Ascomycota”. Myconet 1: 1–16.
  2. ^ Spatafora JW, Sung G-H, Johnson D, Hesse C, O'Rourke B, Serdani M, Spotts R, Lutzoni F, Hofstetter V, Miadlikowska J, Reeb V, Gueidan C, Fraker E, Lumbsch T, Lücking R, Schmitt I, Hosaka K, Aptroot A, Roux C, Miller AN, Geiser DM, Hafellner J, Hestmark G, Arnold AE, Büdel B, Rauhut A, Hewitt D, Untereiner WA, Cole MS, Scheidegger C, Schultz M, Sipman H, Schoch CL, 2006. A five-gene phylogeny of Pezizomycotina. Mycologia 98: 1018-1028.
  3. ^ Beimforde, C.; Feldberg, K.; Nylinder, S.; Rikkinen, J.; Tuovila, H.; Dörfelt, H.; Gube, M.; Jackson, D. J.; Reitner, J.; Seyfullah, L. J.; Schmidt, A. R. (2014). “Estimating the Phanerozoic history of the Ascomycota lineages: Combining fossil and molecular data”. Molecular Phylogenetics and Evolution. doi:10.1016/j.ympev.2014.04.024.

Liên kết ngoài


Hình tượng sơ khai Bài viết liên quan đến nấm này vẫn còn sơ khai. Bạn có thể giúp Wikipedia bằng cách mở rộng nội dung để bài được hoàn chỉnh hơn.
license
cc-by-sa-3.0
copyright
Wikipedia tác giả và biên tập viên
original
visit source
partner site
wikipedia VI

Pezizomycotina: Brief Summary ( Vietnamese )

provided by wikipedia VI

Pezizomycotina là một phân ngành của ngành Ascomycota (những loài nấm với nang). Phân ngành này ít nhiều tương đương với Euascomycota. Những loài nấm này sinh sản bằng cách phân đôi hơn là nảy chồi, Pezizomycotina gồm tất cả những nấm nang có quả thể nhìn thấy được bằng mắt thường (trừ chi Neolecta thuộc Taphrinomycotina).

Paleopyrenomycites có niên đại vào thời kỳ Devon sớm là thành viên hóa thạch cổ nhất được biết đến của Pezizomycotina, mặc dù vị trí của nó trong phân ngành này chưa rõ ràng.

license
cc-by-sa-3.0
copyright
Wikipedia tác giả và biên tập viên
original
visit source
partner site
wikipedia VI