dcsimg

Description

provided by eFloras
Erect herb, c. 30-60 cm tall, branches pilose, hairs long, spreading. Leaf simple, subsessile, c. 2.5-8.0 cm long, c. 4.5-13 mm broad, linear-oblong, obtuse, apiculate, pubescent, hairs silky, long, spreading; stipules c. 6-10 mm long. Inflorescence a 6-9-flowered terminal raceme. Bract foliaceous, lanceolate, pilose; bracteoles c. 6-7 mm long, beneath the calyx, pilose. Calyx 1.2-1.6 cm long, pilose, hairs long, spreading; upper segments lanceolate, lower linear. Corolla not exserted. Fruit c. 1.8-3.2 cm long, inflated, glabrous when ripe, 20-30-seeded.
license
cc-by-nc-sa-3.0
copyright
Missouri Botanical Garden, 4344 Shaw Boulevard, St. Louis, MO, 63110 USA
bibliographic citation
Flora of Pakistan Vol. 0: 47 in eFloras.org, Missouri Botanical Garden. Accessed Nov 12, 2008.
source
Flora of Pakistan @ eFloras.org
editor
S. I. Ali & M. Qaiser
project
eFloras.org
original
visit source
partner site
eFloras

Distribution

provided by eFloras
Himalaya (Kumaun to Nepal), India, Malaysia.
license
cc-by-nc-sa-3.0
copyright
Missouri Botanical Garden, 4344 Shaw Boulevard, St. Louis, MO, 63110 USA
bibliographic citation
Annotated Checklist of the Flowering Plants of Nepal Vol. 0 in eFloras.org, Missouri Botanical Garden. Accessed Nov 12, 2008.
source
Annotated Checklist of the Flowering Plants of Nepal @ eFloras.org
author
K.K. Shrestha, J.R. Press and D.A. Sutton
project
eFloras.org
original
visit source
partner site
eFloras

Distribution

provided by eFloras
Distribution: Pakistan; India.
license
cc-by-nc-sa-3.0
copyright
Missouri Botanical Garden, 4344 Shaw Boulevard, St. Louis, MO, 63110 USA
bibliographic citation
Flora of Pakistan Vol. 0: 47 in eFloras.org, Missouri Botanical Garden. Accessed Nov 12, 2008.
source
Flora of Pakistan @ eFloras.org
editor
S. I. Ali & M. Qaiser
project
eFloras.org
original
visit source
partner site
eFloras

Elevation Range

provided by eFloras
1000-1100 m
license
cc-by-nc-sa-3.0
copyright
Missouri Botanical Garden, 4344 Shaw Boulevard, St. Louis, MO, 63110 USA
bibliographic citation
Annotated Checklist of the Flowering Plants of Nepal Vol. 0 in eFloras.org, Missouri Botanical Garden. Accessed Nov 12, 2008.
source
Annotated Checklist of the Flowering Plants of Nepal @ eFloras.org
author
K.K. Shrestha, J.R. Press and D.A. Sutton
project
eFloras.org
original
visit source
partner site
eFloras

Flower/Fruit

provided by eFloras
Fl.Per.: October.
license
cc-by-nc-sa-3.0
copyright
Missouri Botanical Garden, 4344 Shaw Boulevard, St. Louis, MO, 63110 USA
bibliographic citation
Flora of Pakistan Vol. 0: 47 in eFloras.org, Missouri Botanical Garden. Accessed Nov 12, 2008.
source
Flora of Pakistan @ eFloras.org
editor
S. I. Ali & M. Qaiser
project
eFloras.org
original
visit source
partner site
eFloras

Crotalaria mysorensis ( Vietnamese )

provided by wikipedia VI
Tango style Wikipedia Icon.svg
Đây là một bài mồ côi vì không có hoặc có ít bài khác liên kết đến nó.
Xin hãy tạo liên kết đến bài này trong các bài của các chủ đề liên quan. (tháng 7 2018)


Crotalaria mysorensis là một loài thực vật có hoa trong họ Đậu. Loài này được Roth miêu tả khoa học đầu tiên.[1]

Chú thích

  1. ^ The Plant List (2010). Crotalaria mysorensis. Truy cập ngày 5 tháng 6 năm 2013.

Liên kết ngoài


Bài viết liên quan đến tông đậu Crotalarieae này vẫn còn sơ khai. Bạn có thể giúp Wikipedia bằng cách mở rộng nội dung để bài được hoàn chỉnh hơn.


license
cc-by-sa-3.0
copyright
Wikipedia tác giả và biên tập viên
original
visit source
partner site
wikipedia VI

Crotalaria mysorensis: Brief Summary ( Vietnamese )

provided by wikipedia VI


Crotalaria mysorensis là một loài thực vật có hoa trong họ Đậu. Loài này được Roth miêu tả khoa học đầu tiên.

license
cc-by-sa-3.0
copyright
Wikipedia tác giả và biên tập viên
original
visit source
partner site
wikipedia VI

褐毛猪屎豆 ( Chinese )

provided by wikipedia 中文维基百科

褐毛猪屎豆学名Crotalaria mysorensis)为豆科猪屎豆属下的一个种。

参考资料

扩展阅读

 src= 維基物種中有關褐毛猪屎豆的數據


小作品圖示这是一篇與植物相關的小作品。你可以通过编辑或修订扩充其内容。
 title=
license
cc-by-sa-3.0
copyright
维基百科作者和编辑

褐毛猪屎豆: Brief Summary ( Chinese )

provided by wikipedia 中文维基百科

褐毛猪屎豆(学名:Crotalaria mysorensis)为豆科猪屎豆属下的一个种。

license
cc-by-sa-3.0
copyright
维基百科作者和编辑